กระบิ่กระบอง

Русский перевод слова

Открыть 33

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กลอน

  น.

  ลิง เช่น ขุนกระบี่มีกำลังโดดโลดโผน กระโจมโจนจับยักษ์หักแขนขา (รามเกียรติ์ ร. ๒).

  (ป., ส. กปิ).

 • น.

  อาวุธชนิดหนึ่ง ใบแบนยาว ปลายแหลม มีคมข้างหนึ่งหรือทั้ง ๒ ข้าง ด้ามสั้น ที่ด้ามถืออาจมีโกร่งหรือไม่มีก็ได้ มีฝัก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระบิ่กระบอง (RID,ZOOL,MAMMAL) n.
  monkey
 2. กระบิ่กระบอง (RID,MILIT) n.
  sword
 3. กระบิ่กระบอง ((THA),TG,TOURIST,ASEAN,GEOG (province)) n. prop.
  Krabi