กระบิ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    พื้นที่ในกระทงนาเล็ก ๆ, ตะบิ้ง ก็เรียก.