กระบี่กระบอง

Русский перевод слова

Открыть 33

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบองเป็นต้น.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระบี่กระบอง (RID,TOURIST,INSOLITE) n.
  traditional Thai martial art
  swordplay
  Krabi Krabong
  martial art in combination with weapons