กระบือเจ็ดตัว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อไม้พุ่มชนิด Excoecaria cochinchinensis Lour. ในวงศ์ Euphorbiaceae สูง ๑-๒ เมตร ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงเลือดหมู ใช้ทำยาได้, ลิ้นกระบือ ก็เรียก, จันทบุรีเรียก ใบท้องแดง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระบือเจ็ดตัว (RID,BOTA) n.
    • Excoecaria cochinchinensis