กระบุงโกย

Русский перевод слова

Открыть 33

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    จำนวนมาก เช่น มีข้าวของเป็นกระบุงโกย.น. ลักษณนามใช้เปรียบเทียบในความหมายว่า จำนวนมาก เช่น จะไปต่างจังหวัดแค่ ๒ วัน ขนเสื้อผ้ามาตั้งกี่กระบุงโกย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระบุงโกย (RID) adv.
    lots of
    much