กระบุง

Русский перевод слова

Открыть 33

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยม, ลักษณนามใช้เปรียบเทียบในความหมายว่า มาก เช่น เขาบ่นไม่รู้กี่กระบุง.

 • ว.

  มาก เช่น เขาระเบิดความในใจออกมาเป็นกระบุง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระบุง (INSOLITE) n.
  closely wooven bamboo basket
  wicker basket
  grain basket with a square base
  bamboo basket
 2. กระบุง ((THA),UNIT) n.
  former measure unit for grain