กระบุ่มกระบ่าม

Русский перевод слова

Открыть 33

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    บุ่ม ๆ บ่าม ๆ, ซุ่มซ่าม.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระบุ่มกระบ่าม (RID) adj.
    faltering
  2. กระบุ่มกระบ่าม (RID) adv.
    falteringly