กระปรอกว่าว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระแตไต่ไม้ ๒.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระปรอกว่าว (RID) n.
    Drynaria quercifolia