กระปรอก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อไต้ชนิดหนึ่ง ห่อด้วยใบพลวงหลายชั้น ลูกยาวใหญ่เหมือนไต้หาง แต่ไม่มีหาง ชาวทะเลและชาวชนบทชอบใช้สำหรับหาหอย กุ้ง ปลา เพราะดวงไฟใหญ่ไม่ใคร่ดับ.

 • น.

  นุ่น.

  (เทียบ ม. กระป๊อก ว่า ต้นนุ่น).

 • น.

  ชื่อเรียกเฟินอิงอาศัยหลายชนิดในสกุล Drynaria และ Platycerium วงศ์ Polypodiaceae.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระปรอก (RID) n.
  [a kind of torch]
 2. กระปรอก (RID) n.
  kapok
 3. กระปรอก (IMP) n.
  Platycerium
  Drynaria