กระพังเหิร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อการฟันด้วยขอช้างวิธีหนึ่ง คือฟันให้หยุดอย่างชะงัก.