กระยาสารท
Классификатор: ชิ้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -สาด

    น.

    ขนมทำด้วยถั่วงาและข้าวเม่าข้าวตอกกวนกับนํ้าตาล แต่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระยาสารท (RID,CULINA) n.
    • Thai sweet cereal bar