กระย่องกระแย่ง

Русский перевод слова

Открыть 35

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ว.

  ย่องแย่ง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระย่องกระแย่ง adj.
  reeling
  tottering
  moving with difficulty
  staggering
  limping
 2. กระย่องกระแย่ง (RID) adv.
  with a hobble
  gingerly
  unsteadily