กระว่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    น.

    ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น เสียงนกกระว่ามาตีลาน นกกรงหงส์ห่านร้องขานคู่ (มโนห์รา).