กระสาบ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • โบ

  น.

  กระสอบหนัง.

 • น.

  เถานางนูน. (ไทยเหนือว่า ผักสาบ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระสาบ (RID) n.
  leather bag