กระหมุ่น

Значения слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ว.

    มุ่น

  • ขุ่น เช่น นํ้าใช้และนํ้าฉัน นานหลายวันเป็นกระหมุ่น.