กระหยบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ก.

    แอบ, ซ่อน, ซุก, เช่น ฟุบกบกระหยบเงียบมิเกรียบไว้ (มโนห์รา).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระหยบ (RID) v.
    hide