กระหยับ

Русский перевод слова

Открыть 38

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน; แผลงมาจาก ขยับ

    ก.

    ขยับ เช่น มือถือธนูกระหยับลั่น (รามเกียรติ์ ร. ๑; ไกรทอง; สรรพสิทธิ์).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระหยับ (RID) v.
    move