กระเจี้ยง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อกล้วยไม้อิงอาศัยชนิด Epigeneium amplum (Lindl.) Summerh. ในวงศ์ Orchidaceae ดอกใหญ่ ทั้งกลีบนอกและกลีบในสีเหลืองประแดง, เอื้องศรีเที่ยง ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเจี้ยง (RID) n.
    Epigeneium amplum