กระเชอก้นรั่ว

Русский перевод слова

Открыть 26

Значение слова в тайском толковом словаре

 • สำ

  ว.

  สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยัด, เพี้ยนไปเป็น กระชังก้นรั่ว ก็มี.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระเชอก้นรั่ว (RID) adj. (loc.)
  always broke
  wasteful
  lavish