กระเบียด

Русский перевод слова

Открыть 33

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    มาตราวัดตามวิธีประเพณี ๑ กระเบียด เท่ากับ ๑ ใน ๔ ส่วนของนิ้ว.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเบียด (RID) n.
    one quarter of an inch