กระเบ็ดกระบวน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระบิดกระบวน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเบ็ดกระบวน (RID) n.
    trick