กระเพิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เพิง เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเพิง (RID) n.
    shed