กระเรียนทอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา, กาเรียนทอง ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเรียนทอง (RID) X
    [name of a Thai song]