กระเษียร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน; แผลงมาจาก เกษียร

    น.

    นํ้านม เช่น เนาในกระเษียรนิทรบันดาล (สรรพสิทธิ์).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเษียร (RID) n.
    milk