กระเหว่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เหฺว่า

    น.

    นกดุเหว่า เช่น กระเหว่าเสียงเพราะแท้ แก่ตัว (โลกนิติ), กาเหว่า ก็ว่า. (ดู ดุเหว่า).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ดุเหว่า

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระเหว่า (RID) n.
    Eudynamys scolopacea