กระแซง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระแชง ๒.