กระแตวับ

Русский перевод слова

Открыть 30

Значение слова в тайском толковом словаре

  • วรรณ

    ก.

    หน้าเป็น เช่น แต่ล้วนตัวตอแหลกระแตวับ (อภัย).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระแตวับ (RID) v.
    wear a smile