กระแตไต่ไม้

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อกลบท ตัวอย่างว่า หมายหมองมาดสวาทน้องมาดหมองหมาย

 • ชื่อเพลงโหมโรงเสภา เดิมเป็นเพลงไทยภาคเหนือสำเนียงลาว ต่อมามีผู้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา ๓ ชั้น โดยใช้ชื่อเดิม.

 • ดูใน กระแต ๒.

 • น.

  ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. ในวงศ์ Polypodiaceae ขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ชุ่มชื้น เหง้ามีขนเป็นปุยสีนํ้าตาลแก่คล้ายกระแต ใบมี ๒ ชนิด คือ ใบสร้างอับสปอร์ ยาวประมาณ ๑ เมตร เว้าเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ และมีอับสปอร์เป็นจุด ๆ สีนํ้าตาลเข้มใต้ใบ ใบไม่สร้างอับสปอร์ ขนาดประมาณฝ่ามือ ขอบจักหยาบ ๆ สีนํ้าตาล แข็งติดอยู่กับเหง้าจนผุ ไม่หล่นเหมือนใบสร้างอับสปอร์ ทำหน้าที่กักปุ๋ย, กระปรอกว่าว ใบหูช้าง สไบนาง สะโมง หรือ หัวว่าว ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระแตไต่ไม้ (BOTA) n.
  Drynaria
 2. กระแตไต่ไม้ ((THA),RID,BOTA,FLORA,SPECIES (garden)) n.
  koi hin
  ashvakatri
  uphatkarul
  Drynaria quercifolia
  oak-leaf fern
  pakpak lawin
  gurar
 3. กระแตไต่ไม้ ((THA),BOTA,SPECIES,FLORA) n.
  Drynaria bonii
 4. กระแตไต่ไม้ (RID) n.
  [Thai Lao songs]