กระแบ่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    กระแบะ เช่น เราจะให้บั่นให้แล่ ทุกกระแบ่จงหนำใจ (ลอ), ทุกกระแบ่เนื้อเห็นเปล่าเลย (ม. คำหลวง กุมาร).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระแบ่ n.
    sheet
    piece