กระโจมกระจาม

Русский перевод слова

Открыть 25

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พรวดพราดอย่างลุกลน (เป็นคำใช้ในทางที่ติ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระโจมกระจาม (RID) v.
    dash against