กระโตน

Русский перевод слова

Открыть 30

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กระโจน เช่น นํ้าเชี่ยวเกลียวโยน กระโตนฉ่า ๆ (สุบิน).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระโตน (RID) v.
    jump