กระโปรง

Русский перевод слова

Открыть 34

Значения слова в тайском толковом словаре

 • -โปฺรง

  น.

  ผ้านุ่งผู้หญิงแบบสากล

 • ฝาครอบเครื่องรถยนต์หรือฝาครอบที่เก็บของข้างหน้าและข้างหลังรถยนต์

 • กระบุงรูปกลมสูง ปากผายมาก พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสอบลง ลักษณะคล้ายกระโปรงบาน สำหรับขนข้าวเปลือกหรือมะพร้าวเป็นต้น

 • ภาชนะเย็บด้วยกาบหมากหรือใบไม้ สำหรับใส่ของต่าง ๆ เช่น ราชปุโรหิตก็ให้เอานางนกไส้ใส่กระโปรงขังไว้จนเพลารุ่งเช้า (นพมาศ)

 • กะโปรง ก็ใช้.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระโปรง (RID,TOURIST,TEXTILE,VOGUE) n.
  skirt
 2. กระโปรง (MECA (auto)) n.
  hood