กระไอกระแอม

Русский перевод слова

Открыть 39

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ทำเสียงไอเสียงแอม เช่น ถ้ามันจะเกริ่นกรายกระไอกระแอมแอบเข้ามา (ม. ร่ายยาว ชูชก).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระไอกระแอม (RID) v.
    cough