กระไอ

Русский перевод слова

Открыть 39

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  กลิ่นเหม็นแสดงว่าจวนจะบูด เช่น แกงมีกระไอจวนจะบูดแล้ว, สะไอ ก็ว่า.

 • ว.

  มีกลิ่นเหม็นแสดงว่าจวนจะบูด เช่น ข้าวเหม็นกระไอ, สะไอ ก็ว่า.

 • ก.

  ไอ, ใช้เข้าคู่กับคำ กระอัก หรือ กระแอม เป็น กระแอมกระไอ หรือ กระไอกระแอม.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระไอ (RID) n.
  unpleasant odour from decaying food
  offensive odor
 2. กระไอ (RID) v.
  cough