กรัก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรัก

  น.

  แก่นขนุนใช้ย้อมผ้า นิยมใช้ย้อมสบงจีวร

  (ต. ว่า แก่นไม้; ข. กราก ว่า แก่นขนุน).

 • โบ

  โรงกรัก คือ โรงที่ต้มกรักในวัด.

  (ต. ว่า แก่นไม้; ข. กราก ว่า แก่นขนุน).

 • กฺรัก

  ว.

  สีแดงคล้ำอย่างสีหมากแห้ง เรียกว่า สีกรัก.

  (ต. ว่า แก่นไม้; ข. กราก ว่า แก่นขนุน).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรัก (RID,RELIGIO (Buddha)) n.
  heart-wood of the jackfruit tree (used mostly for dying Buddhist monk's robes)
 2. กรัก (RID) adj.
  dark red