กรานกฐิน

Значение слова в тайском толковом словаре

 • -กะถิน

  ก.

  ขึงไม้สะดึง คือ เอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สะดึง เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพื่ออนุโมทนา, ภิกษุผู้เย็บจีวรเช่นนั้น เรียกว่า ผู้กราน, สงฆ์ยกผ้าอันไม่พอแจกกันให้ภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นทำตั้งแต่ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม เสร็จในวันนั้น ทำพินทุกัปปะอธิษฐานเป็นจีวรครอง เป็นจีวรกฐิน เรียกว่า . (อุปสมบทวิธี). (ดู กฐิน).

  (ข. กราล ว่า ปู, ลาด).

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กฐิน

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรานกฐิน (RID,RELIGIO (Buddha)) v.
  make and dye a robe for presentation to a monk at a Kathin offering