กรินทร์

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  พญาช้าง, ช้างที่ควรยกย่อง, เช่น เบื้องนั้นบรรลุผู้เผือกกรินทร์ หนึ่งฤๅ (ลิลิตพยุหยาตรา), ใช้ว่า กเรนทร์ ก็มี.

  (ส. กรินฺ + อินฺทฺร = กรินทร์ ว่า ช้างใหญ่, ช้างศึก, ช้างพระอินทร์).

 • ดู กริน.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กริน

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรินทร์ n.
  head elephant
 2. กรินทร์ ((THA),NOMEN (masc)) n. prop.
  Karin