กรีด

Русский перевод слова

Открыть 39

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรีด

  น.

  เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง. (ดู กราด ๓).

 • กฺรีด

  ก.

  มีท่วงท่าที่มีลีลางดงามอย่างละครรำ.

 • กฺรีด

  ก.

  ขีดให้เป็นรอยหรือให้ขาด เช่น เอากากเพชรกรีดกระจก เอามีดกรีดใบตองเย็บกระทง

 • ระไป, ครูดไป, เช่น เอาหลังเล็บกรีดลูกทุเรียนเพื่อให้รู้ว่ากินได้หรือยัง

 • เอาคมมีดสะบัดบนของแข็งเพื่อให้คม เช่น เอามีดกรีดหินเพื่อให้คม กรีดมีดบนปากชาม.

 • กฺรีด

  ว.

  อาการที่ร้องเสียงแหลม.

 • ก.

  ร้องเสียงแหลม เช่น กรีดร้อง กรีดเสียง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรีด (RID) v.
  slit
  rip
  cut : carve
 2. กรีด (RID) v.
  walk in an affected manner
  move in a refined manner
 3. กรีด (RID) adj.
  shrill
  sharp
  piercing