กรีธา

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฺรีทา

  ก.

  เคลื่อน, ยก, เดินทางเป็นหมู่เป็นกระบวน, (ใช้ในการยกทัพ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรีธา (RID,MILIT) v.
  advance
  move
  march
  deploy
  maneuver