กรึ๊บ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรึ๊บ

  ว.

  เสียงเกิดจากการกลืนของเหลวเช่นเหล้าอย่างรวดเร็ว, ลักษณนามเรียกการดื่มเหล้าอึกหนึ่ง ๆ ด้วยอาการอย่างนั้น เช่น ดื่มเหล้ากรึ๊บหนึ่ง ดื่มเหล้า ๒ กรึ๊บ.

 • กฺรึ๊บ

  ปาก

  ก.

  ดื่ม (มักใช้แก่เหล้า).