กรุกกรัก

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ขลุกขลัก เช่น กรุกกรักประดักประเดิดเปิดฝาลุ้ง (คาวี).

 • ว.

  เสียงดังกุกกัก เช่น ได้ยินเสียงกรุกกรักก็ทักถาม (ม. ร่ายยาว ชูชก).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรุกกรัก (RID) v.
  have trouble
 2. กรุกกรัก (RID) onomat.
  sound of hard things bumping against each other
 3. กรุกกรัก adj.
  difficult
  hard