กฤดา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดา, กฺริดากาน

    โบ; กลอน

    น.

    บารมีอันยิ่งที่ทำไว้ (กร่อนมาจาก กฤดาธิการ) เช่น ทรงพระกฤดาเดชานุภาพยิ่งทวีขึ้น (พงศ. อยุธยา), ผู้ใดมีบุญญากฤดาการ (เสภาสุนทรภู่).