กลางค่ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; กลอน

    น.

    เวลากลางคืน, ใช้เข้าคู่กับคำ กลางคืน เป็น กลางคํ่ากลางคืน. (ดู คํ่า).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กลางค่ำ (RID) n.
    nighttime