กลางแจ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  นอกร่มไม้ชายคา.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กลางแจ้ง (RID) n.
  outdoors
 2. กลางแจ้ง adj.
  open-air
  outdoor
 3. กลางแจ้ง adv.
  in the open
  alfresco
  outside
  in the open air
  outdoors