กลีบมะเฟือง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเรียกกระเพาะอาหารกระเพาะที่ ๔ ของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวควาย เยื่อบุภายในมีลักษณะเป็นกลีบห่าง ๆ คล้ายกลีบมะเฟือง.

    (อ. abomasum).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กลีบมะเฟือง (RID) n.
    abomasum