กลียุคศักราช

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ศักราชที่เริ่มตั้งก่อนพุทธศักราช ๒๕๕๘ ปี (กลียุคศักราชลบด้วย ๒๕๕๘ เท่ากับพุทธศักราช).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กลียุคศักราช (RID,RELIGIO (Buddha)) n.
    pre-Buddhist era