กลี

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะลี

  น.

  สิ่งร้าย, โทษ

  (ป., ส. กลิ).

 • เรียกโรคห่าที่เป็นแก่สัตว์เลี้ยงเช่นเป็ด ไก่ วัว ควาย

  (ป., ส. กลิ).

 • ด้านของลูกสกาที่มีแต้มเดียว คือมีแต่ทางแพ้

  (ป., ส. กลิ).

 • ชื่อผีร้ายหรือผีการพนันตามคติของพราหมณ์.

  (ป., ส. กลิ).

 • กะลี

  ว.

  ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, มักใช้ว่า กาลี.

  (ป., ส. กลิ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กลี (RID) n.
  plague of livestock
  plague
  evil
  wicked things
  pestilence