กลูโคส

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฺลู-

  วิทยา

  น.

  นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๔๖ °ซ. มีในนํ้าผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวาน เป็นองค์ประกอบปรกติในเลือด และมีในปัสสาวะของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน, เดกซ์โทรส ก็เรียก.

  (อ. glucose).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กลูโคส (RID,IMP,MEDIC,SCIENTIA (bio)) n.
  glucose