กล่อง

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฺล่อง

  น.

  ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด, สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ เรียกว่า กล่องไม้ขีดไฟ, กลักไม้ขีดไฟ ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กล่อง (RID) n.
  case
  casket
  carton
  box
 2. กล่อง (CLASS) n.
  [classif.: small boxes (toothpaste box ...), parcels, cartons]