กล้วยไม้

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Orchidaceae ลักษณะต้น ใบ และช่อดอกต่าง ๆ กัน บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนพื้นดิน บางชนิดมีดอกงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม, พายัพเรียก เอื้อง.

  • ต้นจุกโรหินี. (ดู จุกโรหินี).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู จุกโรหินี

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กล้วยไม้ (INSOLITE,FLORIS) n.
    orchid